Dokumenty Okresní organizace Písek

OKRESNÍ KONFERENCE 2020

– okresní konference se nemohla s ohledem na epidemiologickou situaci uskutečnit v plánovaném termínu, ani druhý plánovaný termín nebyl možný. Okresní konference se na konec uskutečnila způsobem per rollam v březnu 2021.

Zápis a usnesení z OK – Zápis-z-konference-ČSV-z.s.-okresní-organizace-Písek-2021.docx

Návrh usnesení z OK – Návrh-usnesení-Okresní-konference-Písek.docx

Zprávy předsedy, kontrolní komise a finanční zpráva:

Zpráva-předsedy-a-jednatele-2015-2019.docx

Zpráva-kontrolní-komise-2015-2019.docx

Zpráva-o-fin.hospodaření-2015-2019.docx

OKRESNÍ KONFERENCE 2015

USNESENÍ z Okresní konference OO ČSV Písek V roce 2015

Zápis z Okresní konference OO ČSV Písek

Zpráva jednatele OV 2015

Zpráva místopředsedy 2015

Zpráva pokladníka 2010-2015 – k dispozici na vyžádání

Zpráva revizní komise 2015

Zpráva zdrav. ref. 2015

Plány práce

Zápisy ze schůzí

2024

  • leden
  • únor
  • březen
  • duben
  • září
  • říjen
  • listopad
  • prosinec

2023

2022

– Zpráva-KRK-2021.pdf

– zpráva o finančním hospodaření je k dispozici na vyžádání u jednatele ČSV z.s., okresní organizace Písek

– Výroční-zpráva-o-činnosti-OO-ČSV-Písek-za-rok-2021.docx

2021

2020

 

2019

2018

Zápis-kontrolní-komise-OO-ČSV-Písek-za-rok-2017.odt

 

2017

Zpráva-předsedy-2016.docx

Výroční-zpráva-jednatele-2016.docx

Zpráva-kontrolní-komise-OO-ČSV-Písek-za-rok-2016.docx

Zpráva pokladníka 2016 – k dispozici na vyžádání

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011