Informace pro včelaře


Výkup medu Chvaletice u Protivína

Chvaletice 55, Protivín 398 11 , INFORMACE: 608983631, 777140303

  • vykupujeme med pouze od místních včelařů, platba v hotovosti ihned na místě
  • přijímáme objednávky na oddělky 39×24
  • informace o aktuální provozní době, výkupních cenách medu a podmínek výkupu lze získat na telefonu: 777140303

 

 


Oznámení o možnosti zápůjčky vařáku na vosk !!!!!!!!!

ČSV z. s., okresní organizace Písek nabízí všem členům základních organizací působící na území okresu Písek, bezplatnou zápůjčku mobilního vařáku na vosk s el. odstředivkou. Podrobné informace sdělí a vařák zapůjčí přítel MVDr. Roman Zahrádka na telefonu 732 131 919.

Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Dqwy-oKLZy4


Klinické hodnocení Gabonu Flum

Včelaři na internetu

Kalendárium

 

Leden

 

Velkým nebezpečím pro naše včelstva je v zimním období nedostatek zásob. Měli bychom tedy zjistit stav jejich zásob pohledem na podložku při odběru zimní měli. Pokud délka hrázek měli okolo ¾ délky rámku může znamenat nebezpečí nedostatku zásob.

Včely bychom v zimním období neměli nadměrně rušit. Občasná a jednotlivá vyrušení včelstvu nevadí, měli bychom se však vyvarovat opakovaným návštěvám úlu, protože by včelstvo v nejhorším případě mohlo i uhynout. Zajímavou metodou je pro zjištění všech potřebných informací o včelstvu metoda poslechu. Nejlepší je, pokud slyšíme pravidelný, slabý šum včelstva, který není přerušovaný. Pak můžeme být v klidu, protože včelstvo je v naprostém pořádku. Pokud slyšíme pouze slaboučké šumění, můžeme zkusit zlehkla zaklepat na stěnu úlu, a zkusit poslech znovu. Situace by se měla zlepšit, v opačném případě se musíme obávat, že je včelstvo oslabené, a hrozí mu, že zimu nepřežije. Slyšíme-li nadměrný hluk včelstva, může to znamenat nedostatek vzduchu, protože je včelstvo silné a v dobré kondici. Pokusíme se jim proto rozšířit česno, aby do úlu proudilo více vzduchu. Pokud uslyšíme kvílení a šum ve vysokých polohách, nejspíše včelstvo přišlo o matku. Za příhodných podmínek se však můžeme pokusit o nápravu přidáním oddělku s novou matkou, nebo spojením včelstva s jiným včelstvem.


 

Únor

Vyhláška č. 327/2004 Sb. O ochraně včel, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, nám ukládá, že musíme nahlásit trvalá stanoviště včel příslušnému obecnímu úřadu.

Nesmíme také zapomenout na odběr zimní měli pro potřeby rozboru. Zašleme ho v prodyšných krabičkách, papírových tubusech nebo v jiných podobných boxech. Důležité je, aby nemohlo dojít ke slepení měli. Každé balení musí dále obsahovat informace o včelařovi, jako je jeho adresa, počet včelstev, základní organizaci, číslo chovatele a stanoviště včelstev přidělené Českomoravskou společností chovatelů. Měl se odevzdává nákazovému referentovi základní organizace, který ji pak odesílá s ostatními vzorky.

Během února už je také nejvyšší čas připravit dostatek rámků na blížící se sezónu. Měli bychom si připravit alespoň tolik rámků, abychom byly schopni obnovit polovinu celého díla. Pokud se chystáme použít staré rámky, vytavíme z nich dokonale všechen vosk, a také je kvalitně vydezinfikujeme.

Dezinfekci úlů můžeme provádět dvěmi základními metodami. Klasickou metodou je vypálení úlu plynovým hořákem. Rozehřátý vosk a propolis oškrabujeme železnou škrabkou. Ošetřený dřevěný povrch by měl bít opálen dohněda, což značí účinné dezinfikování.

Druhou metodou dezinfekce je dezinfikování chemickým roztokem. Použijeme Savo (chlornan sodný) v 10 % koncentraci a louh sodný v 5% koncentraci. Směsí obou přípravků natíráme potřebné plochy úlů nebo rámků.


 

Březen

Při teplejším a přívětivějším počasí, které se obvykle dostaví ve druhé půlce března můžeme vykonat první předjarní prohlídku včelstev. Zajímáme se o sílu včelstev a jejich matky, které by měly aktivně plodovat. To zjistíme podle zaplodování plás­tů ze středů plodových těles. Ideální je tento čas také pro nápravu špatných a slabých včelstev. Můžeme je doplnit přidáním záložních oddělků a také přidat rámky se zásobami, je-li to nezbytné. Pamatujme však na to, že bychom jakoukoliv úpravu v úlu měli stihnout do cca. 10 minut, abychom včely nerušili příliš.

Během března už bychom měli mít přichystaný dostatek nových nebo dezinfikovaných rámků.


 

Duben

Plodování včel  musí být v plném proudu.Měli bychom včelám zajistit dostatek vody. Voda umožňuje včelám ředit cukerné zásoby a má zásadní vliv na správný a silný rozvoj včelstva.

Kontrolujeme také sílu včelstev, a ty nejsilnější si připravíme pro chov matek a včel. Chovná sezóna začne během května, proto je dobré být na situaci připraven.

Ta nejsilnější včelstva již začneme rozšiřovat pomocí mezistěn. Ty vkládáme kolem plodového tělesa. Nepřidáváme však celé nástavky s mezistěnami, na ty přijde řada až začátkem května. Je-li potřeba, můžeme nástavky přidat až v samotném závěru měsíce dubna. Hlídáme si však to, aby následoval alespoň týden příznivého počasí.


 

Květen

Prvními květnovými kroky by mělo být rozšíření úlů o nové nástavky s rámky, pokud to nedovolilo pěkné počasí koncem dubna. Pokud promeškáme vhodný okamžik, mohla by být podstatná část naší práce znehodnocena, protože velice podstatně zvýšíme riziko rojování. Pro většinu včelařů se pak stává období okolo druhé květnové dekády optimálním obdobím pro chov matek. Jako chovná včelstva vybereme ta nejsilnější s nejlepšími inseminovanými matkami z vyšších chovů. chov matek podstatně sníží nebezpečí rojení

Na co by se nemělo zapomenout:

Do 1. června nahlásit ZO ČSV počet včelstev, která budeme léčit proti varroáze (jaká léčiva budeme potřebovat).

Do 1. června nahlásit ZO ČSV počet vyvíječů aerosolu, které budeme objednávat. 

Výbor základní organizace nahlásí okresnímu výboru požadavek na léčiva, vyvíječe a počty včelstev ošetřených aerosolem v loňské sezóně, včetně identifikačních údajů a podpisů osob, které toto ošetření provedli. To vše splní do 5. června.

Po splnění těchto náležitostí, vzniká nárok na získání dotací.


 

Červen

Odběr medu se většinou provádí, po odkvetení řepky. S plásty manipulujeme opatrně, ale snažíme se je i přesto odebírat co nejrychleji. Med se v žádném případě nevytáčí z plástů, ze kterých, když je otočíme a lehce s nimi trhneme, vytéká med. Tento nezralý med se vytáčí pouze v případě, že se nechává zkvasit na medovinu.

Při vytáčení řepkového medu, který vytáčíme za tepla s výhodou použijeme jemného sítka. Později, kdy se vytáčí hlavně medovicové medy již sítka nepoužíváme, protože i při vyšší teplotě sítkem neprotéká dost rychle. Medy plníme do nádob až po okraj, a necháme chvíli odstát. Poté sejmeme svrchní vrstvu, která obsahuje zbytky víček, pylu a dalších nečistot. Tyto zbytky můžeme umístit do sítka a nechat přecedit.

Po odvíčkování také dáme okapat samotná víčka. Pokud s tím budeme otálet, nastanou velké komplikace při oddělování ztuhlého medu a vosku z víček.

Vytočené květové medy jsou zvláště vhodné k pastování. Tím získáme jemný med, který zůstává trvale krémovitě polotekutý, a je tak lehce roztíratelný. Med je navíc vhodný k přidávání různých přísad jako jsou mleté oříšky, mateří kašička apod. Vše v něm zůstane rovnoměrně rozptýleno čímž je zaručena maximální chuť. Správný pastovaný med má být na jazyku cítit jako bezkrystalický, případně máme cítit velmi jemné krystalky.

Naší hlavní pozornosti by se měla těšit mladá včelstva vytvořená oddělky, která nám budou zajišťovat budoucí výnosy medu. Po celou dobu kontrolujeme kladení matek, které se vylíhly z matečníků. Pokud některé oddělky ztratí matku, řešíme situaci spojováním s jiným včelstvem, případně posílení včelstva mladým plodem a přidáním nového matečníku.


 

Červenec

V červenci mají včelstva svůj vývojový cyklus za sebou. Ubývají plodové plochy a slábne snůška. Včelstva se již pomalu chystají na zazimování. Během července vytáčíme především medovicový med z plných nástavků. Nezapomínáme také na sledování napadení včelstev roztočem Varroa jacobsoni. Svůj cíl rozšířit včelstva jsme začali již v červnu, a nyní hlídáme vyměněné matky a jejich kladení.

Neváháme, a v těch včelstvech, která letos neprokázala svoji sílu a potenciál, vyměníme matku. Starou matku odchytneme do klícky, kterou ve včelstvu prozatím necháme, a odstraníme ji až v momentě přidání nové matky, kterou také přidáme v zavřené přidávací klícce s medocukrovým těstem. Těsto umístíme tak, aby se k němu dostaly všechny včely. Klícku umístíme mezi plásty s otevřeným plodem, kde je nejvíce mladých včel, u kterých je největší šance, že novou matku přijmou. Pokud včely klícku nijak nenapadají, naopak ji akceptují a volně se po ni procházejí, je to dobré znamení, že matka bude přijata. Je to signál k uvolnění přístupu k potravě, aby si včely matku samy vyvedli. Pokud jsou však včely ke klícce agresivní a zakusují se do ní, je to špatné znamení, a matka nebude přijata. Zpravidla počkáme další den a jestliže se chování včel nezmění, včely staví své vlastní matečníky a nová matka tak nebude přijata. V tomto případě můžeme přidat jinou matku z umělých matečníků cca. 6 – 7 den po odchycení staré matky. Umělý matečník umístíme tam, kde si včelstvo staví vlastní matečníky, které v prostoru necháme také. Budou automaticky zrušeny po vylíhnutí matky z umělého matečníku.

Pokud již snůška skončila, je zapotřebí vytočit poslední zbytky medu a okamžitě doplnit zásoby cukerným roztokem. Tím nebude omezena plodová aktivita včelstev, výrazně také omezíme slídivost a tím i šíření nemocí. Silnějším včelstvům bychom měli do konce měsíce doplnit zásoby nejméně na 10 kg, oddělkům a slabším včelstvům pak minimálně 6 kg.


Srpen

V srpnových dnech se již nedá očekávat větší snůška nektaru. Výjimku tvoří silná medovicová snůška, hlavně pak ve vyšších nadmořských polohách. Protože potřebujeme udržet velký rozsah plodování, aby bylo včelstvo dostatečně silné pro zimování, staráme se o zásobení včel cukerným roztokem. U slabších včelstev, která obývají jeden nástavek (plodiště), by nemělo množství zásob klesnout pod 7 kg. U silných včelstev, která obývají dva nástavky, dodáváme velké množství zásob již začátkem srpna. Včelstva, která nemají dostatek zásob omezují plodování, a zvyšuje se u nich slídivost.

Pokud jste ještě nezahájili krmení, můžete za příznivých podmínek vytočit ještě poslední, velice kvalitní jetelový med. Tento med však mívá vyšší podíl vody. Pokud jsme krmení zahájili, a ještě se začala objevovat tato snůška, krmení omezíme, a sledujeme množství zásob v úlech. Podíl květového medu v zásobách včelstva není vůbec na závadu. Stále však máme na paměti, že slabá včelstva by měla mít na zimu alespoň 14 kg zásob, silnější včelstva 20 kg a ta nejsilnější včelstva pak až 28 kg zásob.

Včelař také musí dbát na to, aby dokrmoval kvalitním cukrem. Pokud bude, ve snaze ušetřit, krmit včely nerafinovaným cukrem, může to mít stejný efekt jako medovicové zásoby. V zimních měsících způsobí přeplnění výkalového vaku včel. Bude-li pak zima dlouhá a tuhá, můžeme čekat velké úhyny včel.

Medníky a medníkové nástavky rušíme vždy před zahájením krmení, abychom z posledních odebíraných rámků vytočili med a ne cukerné zásoby. Všechny odebrané prvky je potřeba roztřídit, a špatné kusy vyřadit. Vyřazené souše, které jsou tmavé až černé uložíme k pozdějšímu vytavení vosku. To je však vhodné udělat, až déle, protože včely jsou silně přitahovány vůní par.


 

Září

V tuto dobu začíná včelařův  boj s varroázou na příští rok. Plodování včel v tomto období končí, V září tak krmíme včelstva jen v nezbytných případech, a to pouze pokud zjistíme nedostatečné zásoby na zimu. Pokud včely vykazují podivnou letovou aktivitu, začneme se zajímat o tiché loupeže, úhyny včel nebo matek, a také o nákazu varroázy. Pokud se touto dobou v úlu pohybují trubci, je to také špatné znamení. Musíme si pak všímat matky, zda je v pořádku a v plném zdraví. Musíme jí pak také zkontrolovat na konci zimného období, protože to může znamenat, že se včelstvo chystá na výměnu matky. Pokud skutečně došlo ke ztrátě matky, vyřešíme ho spojením dvou včelstev. Nemusíme se ani bát přidat novou matku, která má v tomto období lepší předpoklady pro přijmutí včelstvem.

Dále se musíme zajímat o podložky pro sběr měli, které musí být umístěny na dně úlu tak, aby sbírali všechen spad zimujícího včelstva. Podložky bývají často z tvrzených fólii z plastických hmot. Pokud použijeme loňské podložky, musí být řádně umyty a vydezinfikovány 10 % roztokem sody.

Také musíme umístit fumigační pásky pro diagnostické ošetření. Proto koncem září odebíráme jeden krajní rámek, ve kterém není takové množství zásob. Pokud je tento rámek z větší části zavíčkovaný, ponecháme ho jako rezervu, pro případné nedostatky zásob. Ošetřování odebíraných plástů proti zavíječi je výhodné právě v tomto období, protože nižší teploty již nedovolují jeho další rozvoj. Při tomto odebírání také vidíme konečné zásoby včelstev na zimu. Pokud zjistíme nedostatky, nikdy je již nekrmíme, protože by jsme ještě podpořili plodovou aktivitu včel. Raději jim poskytneme zásoby od včelstev s přebytky. Včelstva také minimálně zimujeme, aby pocítila příchod studeného počasí a nadcházejícího podzimu.