ZO ČSV MIROVICE

číslo org. ČSV: 2-04-13, IČO: 606 23 861

HISTORIE

Základní organizace ČSV Mirovice byla založena 1. února v roce 1903, jako „Včelařský spolek pro Mirovice a okolí“. Od této doby jsou archivovány veškeré zápisy z jednání, jejich souhrn je zpracován do vzniku Československého svazu včelařů v Praze. Souhrn druhé části historie naší organizace připravujeme do roku 2013, kdy oslavíme 110. výročí od založení.

Ze seznamu funkcionářů, kteří se podíleli na řízení organizace uvádíme pouze předsedy spolku :

Antonín Cvrk            1903 – 1906    Včelařský spolek pro Mirovice a okolí
Čeněk Žáček              1906 – 1943
Antonín Kahoun        1943 – 1948
Blažej Plzák                1948 – 1979
Stanislav Keclík         1979 – 1987
Josef Staněk               1987 – dosud

SOUČASNOST

V současné době  ( k 15.9.2010 )  registruje ZO ČSV Mirovice 22 členů se 453 včelstvy a 1 registrovaného včelaře s 8 včelstvy. Hranice ZO ČSV je shodná s obvodem obcí Mirovice, Horosedly, Lety, Dolní Nerestce, Horní Nerestce, Kakovice, Pohoří, Mišovice, Svučice, Raztely, Plíškovice, Myslín, Ohař, Touškov a Boješice. Na tomto území nevčelaří žádný neorganizovaný včelař. Výbor ZO ČSV se schází dle potřeb, Každý rok jsou pořádány 2 členské schůze.

AKTUALITY

Na území organizace včelaří př. Pavel Větrovský, který má uznaný rozmnožovací chov, k začátku roku 2011 se na území ZO ČSV nenachází žádné ohnisko nákazy včelích nemocí, varroáza včel je na průměrné úrovni.

KONTAKTY :

Předseda ZO ČSV                 Josef Staněk              tel. 606 317 847
Jednatel ZO ČSV                  Václav Hlavín            tel. 723 042 716
Doručovací adresa                 Táborská 232,             398 06 Mirovice
e-mail                                     bilek366@seznam.cz

19.3.2011      zapsal  Václav Hlavín