ZO ČSV MIROTICE

číslo org. ČSV: 2-04-12, IČO: 695 60 935

HISTORIE

Základní organizace ČSV Mirotice byla založena 29.11.1931 rozdělením „Spolku včelařského pro Čimelice a okolí „, který vznikl již 26.10.1913. Členy jeho výboru byli i občané z Boud a Mirotic. Rozdělením tohoto spolku vznikl kromě spolku Čimelického a Mirotického i spolek Starosedlecký – Orlík.

Samostatný spolek Mirotice združoval včelaře z obcí Mirotice, Boudy, Cerhonice, Lučkovice, Stráž, Pohoří, Cerhonická Obora, Radobytce, Stražovice, Jarotice, Lom, Bořice.

V roce 1930 byla u děkana Slepičky zřízena pozorovací a hlásná stanice svazu včelařského.

Jako jedinný doklad se dochovala pokladni kniha spolku Mirotickeho. V té době měl spolek 57 členů platících.O rok později se přidružily obce Malčice, Kožlí u Čížové Holušic, Mírče, Neradova, Kožlí u Pohoří, Svobodky. Počet členů se zvýšil na 71 včelařů.

V roce 1938 měl spolek již 87 členů a 519 včelstev. V roce 1942 bylo 90 členů a 426 včelstev. Další historie je přerušena ztrátou dokladů u soudu v létech 1953-1954.
V roce 1960 jsme přišli o obce dnešního Blatenska, ale v roce 1995 se k nám přidružila zanikající organisace Varvažovská.

SOUČASNOST

K 15.9.2010 má organizace 32členů a 285 včelstev. Hranice ZO ČSV kopírují hranice obcí  Mirotice, Kožlí u Čížové, Soběšice, Podolí II, Malčice  Radobytce, Bořice, Jarotice, Stražovice, Lučkovice, Boudy, Cerhonice, Varvažov, Zbonín, Štědronín.

KONTAKT
Předseda : Heřman Vladimír, Mirotice, Kopeckeho144,  PSČ 398 01
tel.:  382 229 279
e-mail : herman.vl@seznam.cz
Jednatel :    Gawlik Vladimír, Mirotice,  Kopeckého 160, PSČ 398 01
tel.:  723 599 778
e-mail : e-gawlikvl@seznam.cz

 

V Miroticích 30.3.2011                                                               Zapsal : Gawlik