ZO ČSV CHŘEŠŤOVICE

číslo org. ČSV: 2-04-07, IČO: 708 54 540

HISTORIE

Základní organizace ČSV Chřešťovice byla založena v roce 1933, její vznik lze dokladovat zápisem z 24. září v původní  knize zápisů. Na ustavující schůzi bylo konstatováno,  že včelařský spolek chtěli místní včelaři založit již před 30 roky, ale s ohledem na předsedu včelařského spolku v Písku Václava Jakše tak neučinili. Spolek byl ustanoven v počtu 16 členů již organizovaných v píseckém včelařském spolku a 17 členů přistoupilo do zakládajícího se spolku nově, tedy celkem 33 členů.

Kronika spolková je vedena od roku 1933 do roku 1963.

Ze seznamu funkcionářů, kteří se podíleli na řízení organizace lze doložit pouze předsedy spolku :
Josef Kothánek          1933 – 1959
Jaroslav Košatka        1959 – 1970
Václav Volf                1970 – 1975
Josef Řežábek            1975 – 1990
Jaroslav Kozák           1990 – dosud

SOUČASNOST

V současné době  ( k 15.9.2010 )  registruje ZO ČSV Chřešťovice 20 členů s 285 včelstvy a 3 registrované včelaře s 24 včelstvy. Hranice ZO ČSV je shodná s obvodem obcí Dobešice, Chřešťovice a Jehnědno. Na tomto území nevčelaří žádný neorganizovaný včelař.

AKTUALITY

Na území organizace se nenachází k začátku roku 2011 žádné ohnisko nákazy včelích nemocí, varroáza včel je na průměrné úrovni.

KONTAKTY :

Předseda ZO ČSV                 Jroslav Kozák             tel. 721 706 939
Doručovací adresa                 Chřešťovice 75,          398 17 Chřešťovice
e-mail                                                             ———–

15.3.2011      zapsal  Jaroslav Kozák