ZO ČSV Milevsko

číslo organizace ČSV: 2-04-11, IČO: 70963461

Historie

Včelařský spolek pro Milevsko a okolí byl založen dne 14. června 1907. Okolnosti a podrobnosti lze vyčíst z kroniky.

O tom, že se zde včelařilo již ve středověku dokazuje zápis ze Smolné knihy Milevska, kde se píše: „… kterak jistý František Kocourek s kumpánem ukradli sousedovi med za deset kop a dva grejcary, načež byli za krádež medu i jiných věcí podrobeni výslechu podle útrpného práva a potom provazem života zbaveni…“

V Milevském klášteře se též připravovala kvalitní medovina. Včelaři, kteří dodávali med do kláštera, se věnovali brtnictví v okolních lesích. Poblíž Nadějkova založili osadu, která dodnes nese název Brtec.

Popud k založení včelařského spolku roku 1907 dali dva včelaři, truhlář Jan Dušek a kaplan Fr. Kitzberger.

V době založení spolku byl v okolí poměrně oblíben úl „Čejkovák“,  a v kronice jsou zmiňovány matky krajinky, tedy matkami kraňského plemene. Spolek při založení čítal dvacet členů. Činnost spolku neustávala ani v krušných dobách, naopak bylo konáno mnoho odborných přednášek, včelaři vysazovali stromy k zvelebení včelí pastvy. Po válce měl spolek historicky nejvyšší počet členů a to 380 s 1474 včelstvy !!!

Přes všechny pohromy jako choroby včel, sněhové kalamity, ( například v březnu 1979, kdy sněhová vichřice způsobila polomy a zničila mnoho úlů  i včelnici žákovského kroužku ), dodnes činnost včelařů neustává. V roce 2007 se konala oslava a výstava ke stému výročí založení organizace. Byl vydán almanach Sto let včelařství v Milevsku ( autoři textu Richad Šimko a Ing. Dušan Ressel ). Milevský včelařský spolek je největší na okrese Písek. Organizace dnes čítá 120 členů s 1450 včelstvy.

Předsedové základní organizace od jejího založení

od   –   do                  jméno                                     narozen                       povolání
1927 – 1909                MUDr. Jan Procházka                                                obvodní lékař
1909 – 1909               František Dušek                                                        truhlář
1909 – 1938               Josef Šmerák                          21.10.1865                 ředitel měšť. školy
1938 – 1970               Bedřich Mára                                                             št.rotmistr. v.v.
1970 – 1984               Jan Hanus                                                                  úředník
1984 – 1987               Václav Čapek                                                            učitel
1987 – 1997               Jiří Vedral
1997 – 2005               Vladimír Sláma                      30.1.1932
2005 – dosud              Richard Šimko                       1.2.1974                     policista

Aktuality

Výbor ZO se schází každý měsíc, vždy v 09.00 hodin první neděli v měsíci, v Milevsku, na Husově náměstí v restauraci Na Rynku. Každý, kdo by si chtěl popovídat o včelaření, poradit nebo nás poučit, povědět o svých zkušenostech, sem může přijít. Pokaždé řešíme problémy, které nastanou a přátelsky debatujeme. Máte-li zájem, jste vítáni.

Během sezóny pořádáme alespoň jednu osvětovou akci – přednášku. Na jaře symbolicky otevíráme po prvním jarním dni včelín a před vánocemi zdobíme u včelína vánoční stromeček.

Kontakty

Předseda ZO ČSV                 Richard Šimko           Božetice 15                399 01 Milevsko
email:  vcelar.rs@tiscali.cz                                       tel: 737 177 621

Jednatel ZO ČSV                  Josef Kotrba               Rukáveč č.p. 2            398 51 Sepekov