ZO ČSV Čimelice

číslo org. ČSV: 2-04-04, IČO: 60623110

HISTORIE

Základní organizace ČSV Čimelice byla založena 26.10.1913. Z té doby je zatím známý jako jediný autentický doklad tzv. JEDNATELSKÁ KNIHA, jejíž kopii v příloze přikládáme. Ostatní poznatky z historie organizace nejsou dosud doloženy. Kronika spolku je vedena od roku 1913.

SOUČASNOST

V současné době  ( k 15.9.2010 )  registruje ZO ČSV Čimelice 27 členů se 359 včelstvy. Hranice ZO ČSV je shodná s obvodem obcí Čimelice a Smetanova Lhota.

AKTUALITY

Na území organizace se nenachází k začátku roku 2011 žádné ohnisko nákazy včelích nemocí, varroáza včel je na průměrné úrovni. Výbor včelařské organizace se schází dle potřeby, členské schůze se pořádají 2x ročně.