ZO ČSV BRANICE

číslo org. ČSV: 2-04-03, IČO: 695 50034

HISTORIE

Základní organizace ČSV Branice byla založena údajně v roce 1936, zakládací listiny ani jiné dokumenty dokládající pravost tohoto tvrzení nejsou k dispozici.

Ze seznamu funkcionářů, kteří se podíleli na řízení organizace lze vzpomenout pouze na předsedy a jednatele spolku :

od roku 1936 do roku 1940   předseda         př. ???
jednatel :         př. ???

od roku 1940 do roku 1975   předseda         př. Alois Jedlička
jednatel :         př. František Kodad

od roku 1975 do roku 1982   předseda         př. Karel Bárta
jednatel :         př. Stanislav Češka

od roku 1982 do roku 1986   předseda         př. Karel Bárta
jednatel :         př. Miroslav Krška

od roku 1986 do roku 1995   předseda         př. Václav Friess
jednatel :         př. Miroslav Krška

od roku 1995 do roku 1997   předseda         př. Miloslav Kotalík
jednatel :         př. Jaroslav Míka

od roku 1997 dosud               předseda         př. Ladislav Kodad
jednatel :         př. Jaroslav Míka

SOUČASNOST

V současné době  ( k 15.9.2010 )  registruje ZO ČSV Branice 19 členů se 176 včelstvy. Hranice ZO ČSV je shodná s obvodem obcí Branice, Okrouhlá, Křižanov, Bílina, Veselíčko, Stehlovice a Jetětice. Na tomto území včelaří 2 neorganizovaní včelaři se 7 včelstvy.

AKTUALITY

Na území organizace se nenachází k začátku roku 2011 žádné ohnisko nákazy včelích nemocí, varroáza včel je na průměrné úrovni. Výbor včelařské organizace se schází dle potřeby, členské schůze se pořádají 2x ročně.

KONTAKTY

Předseda ZO ČSV                 Ladislav Kodad
tel. 721 706 939              e-mail: kodad@komerc.cz

Jednatel ZO ČSV                  Jaroslav Míka
tel. 737 507 938         e-mail: jmika@volny.cz

Doručovací adresa                 Branice 68, 398 43 Bernartice

 

15.3.2011      zapsal  Ladislav Kodad